Knowledge ความรู้ทั่วไป

ดูทั้งหมด
การบริหารจัดการหมูขุน

เมื่อคนหันมาเลี้ยงหมูขุนกันเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการหมูขุนก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี เนื่องจากสภาพเศษฐกิจที่ไม่คล่องตัวมากนักในตลาดนี้ อันเนื่องมาจากบางรายยังขาดข้อมูลทางด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ดังนั้นการศึกษาทิศทางแนวโน้มของตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะต้องควบคู่กันเพื่อให้ธุรกิจเลี้ยงหมูขุนได้กำไรและสามารถเติบโตไปได้ไกลอย่างมากที่สุด การบริการจัดการหมูขุนนั้นจะต้องมีการศึกษาทิศทางการเติบโตของตลาดอยู่ตบอดเนื่องจากเป็นธุรกิจที่คนหันมาสนใจกันเยอะ โดยสิ่งที่ต้องทำการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการหมูขุนมีดังนี้ 1. ด้านตลาดหมูขุน เป็นที่ทราบกันว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน และผกผันอยู่ตลอดเวลาอาจมีการแข่งขันกันทั้งรายเล็กและรายใหญ่ หากผู้ที่ทำธุรกิจหมูขุนนี้จะต้องศึกษาความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนัก ลักษณะรูปพรรณของหมูขุนว่ามีขนาดตัวที่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดหมูขุน และเพื่อเป็นสิ่งที่สามารถการันตีได้ว่าหมูขุนที่เลี้ยงทุกตัวมีความอุดมสมบูรณ์ […]

การบริหารจัดการฟาร์มหมู

กิจการฟาร์มหมูนั้นมีการแข่งขันในตลาดอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่รับประทานเนื้อหมูกันอย่างมาก ดังนั้นการจะมีฟาร์มหมูที่ดีมีคุณภาพสามารถส่งออกได้โดยไม่ต้องกลัวธุรกิจรายใหญ่ ซึ่งการจะมีฟาร์มหมูได้นั้นไม่ใช่เพียงว่ามีเพียงทุนทรัพย์ หรือพื้นที่ แต่จะต้องมี การบริหารจัดการฟาร์มหมู ที่ดีเข้ามาเกี่ยวด้วย เพื่อให้ธุรกิจฟาร์มหมูประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างต้องมีความคิดริเริ่ม มีการวางแผนวัตถุประสงค์ในการจัดทำว่าต้องการจัดทำไปเพื่อสิ่งใด หากได้วัตถุประสงค์ที่แน่ชัดแล้วต่อมาจึงกำหนดเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะให้ธุรกิจของคุณไปในทิศทางไหนภายกี่ปี หรือกี่เดือน เพราะฉะนั้นการคิดริเริ่มนั้นไม่ได้มีแค่อยากจะทำแล้วสิ่งนั้นเลย จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูล และวางแผนให้ดีก่อนจึงสามารถเริ่มทำได้ การบริหารจัดการฟาร์มหมู การบริหารจัดการฟาร์มหมู จะต้องมีการวางแผนมาแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ฟาร์มหมูนั้นมีมาตรฐาน และปลอดภัย เพื่อความไว้วางใจของลูกค้า รงมถึงคนเลี้ยงภายในฟาร์มด้วย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. การวางแผนป้องกันโรคระบาด เพื่อให้ฟาร์มมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความป […]

การบริหารจัดการฟาร์มวัว

ในปัจจุบันคนหันมาทำฟาร์มวัวกันมากขึ้น ซึ่งบางคนนั้นไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มวัวมาก่อน บางคนได้ข้อมูลการเลี้ยงจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง หรือบางคนได้ความรู้มาจากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู้รุ่น ในการทำฟาร์มวัวนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อที่จะสามารถส่งออกวัวที่มีคุณภาพ แข็งแรง เป็นที่ต้องการของตลาดได้ ดังนั้นวันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีการบริหารจัดการฟาร์มวัวให้ได้ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มวัว การคัดเลือกสายพันธุ์ การจะทำฟาร์มวัวนั้นจะต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องของพันธุ์วัวที่จะเลี้ยง และคัดเลือกสายพันธุ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะเราต้องรู้ก่อนว่าจะเลี้ยงวัวพันธุ์อะไร เลี้ยงเพื่อไปขายที่ไหน ซึ่งวัวที่เป็นที่นิยมกันมากคือ วัวพันธุ์ และ วัวนม วัวพันธุ์ เป็นวัวที่มีหลากหลายสายพันที่เราสามารถเลือกนำมาเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ได้ และแตกแยกแบ่งออกไปให้ได้ฝูงวัวที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจุดประสงค์ในการเลี้ยงวัวพันธ์จะมีอยู่ 2 อย่างคือ 1.เลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ สำหรับกระบวนการนี้ส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นไปในทางการพัฒนาสายพันธุกรรมเน้นไปที่เลือด 100% […]

การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา

ในยุคที่ข้าวของราคาแพงประชาชนนั้นต่างมีการปรับเปลี่ยนแบบแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในอาชีพของตนเอง เฉกเช่นเดียวกับ การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา ที่มีแนวคิดใหม่นำมาผสมผสานให้เกิดการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้การเลี้ยงไก่บนบ่อปลายังสามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี และยังสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ และทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ถือว่าเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่และสิ่งนี้เราจึงอยากมาส่งต่อเกร็ดความรู้เล็ก ๆ เกี่ยวกับ การเลี้ยงไก่ไข่ บนบ่อปลา การเลือกพันธ์ไก่ไข่และพันธุ์ปลา สำหรับมือใหม่การเลือกสายพันธุ์ไก่ไข่นั้น แนะนำให้เลือกเป็นสายพันธุ์แท้ อย่างเช่น พันธุ์โร๊ดไอแลนด์บาร์พลีมัทร็อค โดยการเลือกซื้อจะต้องหาข้อมูลให้ได้อย่างมากที่สุด และจะต้องเป็นแหล่งซื้อขายที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้เราได้ไก่ตัวที่ดีที่สุดที่จะนำมาเลี้ยงในฟาร์ม และสามารถมีผลผลิตที่ดีออกสู่ตลาดได้ ซึ่งลักษณะการคัดเลือกไก่ไข่นั้นจะต้องเป็นพันธุ์ดีให้ไข่ฟองโต ไข่ดก สีเปลือกตรงตามความต้องการของตลาด หรือจะใช้พันธุ์ไก่ไข่ที่ผลิตเพื่อการค้า มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด และ สำหรับพ […]

โรคของสุกรมีอะไรบ้าง

ในการเลี้ยงสุกรไม่ว่าจะเลี้ยงในครัวเรือนแบบไม่กี่ตัว หรือจะเลี้ยงเป็นฟาร์มสุกร นอกจากวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้สุกรโตตามที่ต้องการแล้ว สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ โรคของสุกร เพราะถึงแม้ในประเทศไทยอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเพื่อขายนั้นเติบโตไปได้ด้วยดี แต่ผู้ที่เลี้ยงสุกร จะต้องประสบกับปัญหากับโรคและพยาธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงสุกร ส่งผลในผลผลิตที่จะได้นั้นเป็นไม่ได้ตามที่วางไว้ เพราะโรคบางโรคส่งผลต่อสุกร บางโรคร้ายแรงจนทำให้สุกรตายกันยกคอกเลยก็มี ดังนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงสุกรเราควรรู้ว่า โรคของสุกรมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้รู้แนวทางป้องกันและแนวทางการรักษา โรคของสุกรมีอะไรบ้าง สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการเลี้ยงสุกร โรคของสุกร สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อทำการเลี้ยงสุกร เพราะโรคเหล่านี้ส่งผลต่อสุกรโดยตรง อาจจะทำให้ผลผลิตนั้นลดลง ด้วยสุกรอาจจะเจริญเติบโตช้า เติบโตไม่เต็มที่ บางรายอาจจะตายก่อนจะที่ส่งขาย ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการเลี้ยงสุกรควรที่จะรู้ว่า โรคของสุกรมีอะไรบ้าง 1.โรคอหิวาต์หมู โรคอหิวาต์หมู เป็นโรคที่พบมากที่สุดและร้ายแรงที่สุด ซึ่งจะเป็นเฉพาะสุกรเท่านั้น ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสช […]

ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร มีอะไรบ้าง ?

การเลี้ยงสุกรต้องมีความใส่ใจไม่แพ้การเลี้ยงสัตว์อื่นเนื่องจากจะต้องให้อาหารที่ดีมีโภชนาการแล้ว เรื่องความสะอาด และการปลอดโรคก็สำคัญ ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมแก่การลี้ยงสุกรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกร ผลิตภัณฑ์สำหรับสุกรมีระบบลำเลียงอาหารและไซโล อันดับแรกคือ Bulk Feed Tank ซึ่งข้อดี Bulk Feed Tank ช่วยลดการใช้แรงงานในการขนย้าย ไม่เสียพื้นที่ในการเก็บอาหาร ลดการหกหล่นสูญเสียอาหาร การจัดการทำได้ง่ายขึ้น ลดการปนเปื้อนของอาหารสัตว์ ต้นทุนค่าอาหารลดลง (ค่าถุง) และ Silo ถังขนาดใหญ่ใช้บรรจุวัสดุปริมาณมวล (bulk material) ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้เพื่อการเก็บรักษาอาหารหลายชนิด เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นปริมาณมาก มักมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและปลอดภัย ไซโลมี 2 รูปแบบ คือ ไซโลแบบกรวย และไซโลแบบก้นเรียบ ซึ่ง Cumberland ผลิตตั้งแต่ไซโลขนาดเล็กที่ใช้ในฟาร์มไปจนถึงไซโลขนาดใหญ่ ขบวนการผลิตทุกขั้นตอน จัดทำภายในโรงงานเดียวกัน B.INTER SILO SCALE เครื่องตรวจสอบ น้ำหนักอาหารในถังไซโล มีความแม่นยำ สามารถเช็คน้ำหนักได้ทันที และสามารถตรวจสอย้อ […]

คลิปวิดีโอ

ดูทั้งหมด

ตัวอย่างความสำเร็จของคนทำฟาร์ม

ดูทั้งหมด
วิธีการดูแลไก่ไข่ ให้สุขภาพดี ไข่ดก

จุดเริ่มต้นของฟาร์มไก่ไข่ คือเดิมประกอบธุรกิจรับเจาะน้ำบาดาล ต่อมาญาติได้ชักชวนให้มาทำฟาร์มไก่ไข่ โดยได้รับซื้อฟาร์มต่อจากญาติ โดยเริ่มแรกคุณพ่อจะเป็นคนบริหารจัดการฟาร์ม และภายหลังมาได้ให้เรา ซึ่งเป็นลูกชายเป็นผู้ดูแลและบริหารกิจการฟาร์มไก่ไข่เอง  วิธีการดำเนินธุรกิจ อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ มีการจัดการอย่างไร สิ่งที่ให้ความสำคัญ คือเรื่องการบริหารจัดการฟาร์ม โดยเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพของไก่ไข่ ตั้งแต่รับไก่เข้าฟาร์ม ตลอดจนระบบการเลี้ยง ตั้งแต่การให้อาหาร ให้น้ำ รวมถึงการคัดสรร เวชภัณฑ์และสารเสริมที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้กับไก่ไข่ และเฝ้าสังเกตุสุขภาพของไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์ม เพื่อให้ได้ไข่มีมีคุณภาพตามความต้องการ  เหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และ บริการของเครือเบทาโกร มีความแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปตามท้องตลาดอย่างไร ฟาร์มของเราใช้ อาหารสัตว์เบทาโกร และ วิตามิน เอเด็ค เอ็ม และ ไบโอไลท์ จากเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เหตุผลเพราะว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้ มีฉลากและข้อบ่งใช้ที่ละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด ฟาร์มของเราใช้อาหารสำหรับไก่ไข่แบรนด์เบทาโกรมาโดยตลอด ซึ่งคุณภาพของ […]

โคขุนไทย-วากิว ดีกว่าจริงหรือ

กัปตันฟาร์ม โคขุนไทย-วากิว เป็นฟาร์มโคขุนที่แรกใน จ.สุรินทร์ ที่ได้ทดลองเลี้ยงโคขุน สายพันธุ์ไทย-วากิว และ เลี้ยงเปรียบเทียบระหว่างโคขุนสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เลี้ยง (สายพันธุ์ ชาโลเล่) ก็ได้ผลลัพของเนื้อโคขุนที่ดีกว่า คือ เกรดไขมันแทรกดี เนื้อมีลักษณะนุ่มลิ้น และได้กำไรจากการขายเนื้อสายพันธุ์โคขุนไทย-วากิวมากขึ้นกว่าการเลี้ยงสายพันธุ์เดิม ยังรวมถึงการเลือกใช้อาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างอาหารโคขุนของแบรนด์เบทาโกรอีกด้วย ทางเบทาโกรส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโค เข้ามาดูแลสุขภาพโค วิธีการให้อาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับช่วงอายุของโคขุน ทำให้อาหารที่เราใช้ตอบโจทย์การเจริญเติบโตของโคภายในฟาร์มของเรามาก มีการแนะนำการใช้ยาเมื่อโคเริ่มมีอาการป่วย ซึ่งเวชภัณฑ์ยาที่ฟาร์มของเราเลือกใช้ก็เป็นของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ซึ่งเป็นของเครือเบทาโกรเช่นกัน เพราะเป็นยาที่ได้มาตรฐาน ทำให้ใช้แล้วได้ผลดีกับโคขุนในฟาร์มของเรา และยังมีตัวแทนจำหน่ายทั้งอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ที่เราสามารถหาซื้อได้ง่าย และ สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เราได้เป็นอย่างดี คือ ร้านสุรินทร์ยาสัตว์ของ […]

สารเสริมเลือกอย่างไร ให้ไก่ไข่มีไข่คุณภาพดีอร่อยถูกใจ

สารเสริมเลือกอย่างไร ให้ไก่ไข่ มีไข่คุณภาพดี อร่อยถูกใจ โดย อภิชาติฟาร์มไข่ไก่ 999 อภิชาติฟาร์มไข่ไก่ ก่อตั้งเมื่อปี 2529 เริ่มเลี้ยงไก่จาก 2,500 ตัว ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 กว่าตัว การจำหน่าย เราก็มีตลาดของเราเอง ประมาณ 5 สาขา และก็มีในส่วนของบริษัทเอกชน อาทิ บริษัทผลิตอาหารญี่ปุ่น, มาร์เก็ต ประมาณ 30 กว่าแห่ง และโรงแรมในเขตพัทยาอีกกว่า 60 โรงแรม ที่รับไข่ของอภิชาติฟาร์มไป ฟาร์มเลือกใช้สินค้าและบริการของเครือเบทาโกรเพราะ ตอบโจทย์ด้านคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์ มีวิธีใช้ตามฉลากที่ชัดเจน ที่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของกฏหมายเมื่อเรานำมาใช้ก็ทำให้สุขภาพของแม่ไก่แข็งแรง ไข่ดก ระยะไข่พีคยาวนานขึ้น ช่วยให้สีไข่แดงมีสีแดงขึ้น และเปลือกไข่ไม่แตกง่าย ตรงตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ การบริการทางด้านวิชาการ การจัดการฟาร์ม สูตรอาหาร โดยที่จะมีทีมฝ่ายขาย สัตว์แพทย์ แนะนำดี คือให้คำแนะนำเราตลอด เรามีปัญหาเราโทรไป มีการตอบรับที่รวดเร็วมาก ว่าเราควรทำอย่างไร และถ้าหากเรายังจัดการไม่ได้ เค้าก็จะส่งทีมสัตวแพทย์เข้ามาหารเราเลย คือเราไม่ต้องรอนาน โทรเช้าได้เย็นเลย มันเลิศมาก The Best สุดท้ายนี้การทำฟาร์ […]

ปลาสลิดเลี้ยงง่าย ตัวใหญ่ โตไว กำไรดี

คุณประสงค์ และคุณเรืองรอง จันทร์สอน เจ้าของฟาร์ม ประสงค์ฟาร์ม กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มต้นเลี้ยงปลาสลิดมาหลายสิบปีแล้ว ตอนแรกใช้อาหารปลาทั่วไปตามท้องตลาด ซึ่งเป็นอาหารชนิดจมน้ำ ก็ประสบปัญหา น้ำเสียง่าย ส่งผลทำให้ปลาโตช้า และเกิดโรคกับปลาสลิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อ แก้ปัญหาก็ไม่หายขาด แต่มีน้องๆฝ่ายขายของบริษัทเบทาโกร เข้ามาเสนอให้ลองใช้อาหารของเบทาโกร ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่สนใจ แต่เมื่อปัญหาเพิ่มมากขึ้น ก็มานั่งคิดว่าจะลองเปลี่ยนอาหารที่ใช้อยู่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้อาหารปลาสลิดลอยน้ำของเบทาโกร พอใช้มาระยะเวลาหนึ่ง ด้วยว่า อาหารเป็นชนิดลอยน้ำ จึงทำให้สะดวกในการเช็คปริมาณอาหารที่ให้กับปลาในบ่อได้ ว่าควรให้มากน้อยเพียงใดกับความต้องการของปลาในบ่อ ก็ส่งผลทำให้น้ำไม่เนาเสีย พอน้ำไม่เนาเสียง่ายการเกิดโรคภายในบ่อก็ลดน้อยลง ปลาก็โตง่าย ตัวใหญ่ อัตราการแรกเนื้อ ตอนขายก็ได้ราคาดีขึ้นจากที่เคยผ่านมา รวมถึงทาง เบทาโกร ยังมีคุณหมอด้านสัตว์น้ำ เข้ามาค่อยให้คำปรึกษาเรื่องคุณภาพน้ำ เข้ามาช่วยตรวจน้ำ ตรวจสุขภาพของปลา และปรับสูตรการให้อาหาร และปัญหาเวลาเกิดโรคระบาด […]

ปลาสลิดสุขภาพดี เริ่มจากอะไร

คุณเรวัฒน์ ศิริสาคร เจ้าของฟาร์ม เรวัฒน์ฟาร์ม กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จุดเริ่มต้นของความสนใจที่จะใช้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำของ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร เนื่องจากปลาสลิดที่เลี้ยงอยู่ประสบปัญหาเป็นโรคตายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ทางฟาร์มก็ได้ใช้ยาในการรักษาแล้ว ซึ่งยาที่ใช้ก็จะเป็นยาทั่วไปที่มีจำหนายตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แต่ปรากฏดว่า โรคที่ปลาเป็นอยู่ไม่หายขาด ยังคงกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆ แต่ทางเราก็เป็นสมาชิกกลุ่มผุ้เลี้ยงปลาสลิด พอถึงเวลาเข้าไปประชุมร่วมของกลุ่ม ก็มีเจ้าของฟาร์มอื่นๆ แนะนำให้ลองใช้เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า เครือเบทาโกร ทางฟาร์มเลยนำมาใช้ตามคำแนะนำ ผลปรากฎว่า ปลาที่เป็นโรคอยู่ เริ่มลดปริมาณการตายลง และ เริ่มตอบสนองกับการใช้ยามาก ทำให้ปลากลับมาสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ การเจริญเติบโต ไม่หยุดชะงักจากการเป็นโรค และทางเบทาโกรยังส่งทีมคุณหมอค่อยเข้ามาดูแล และ แนะนำวิธีการใช้ยาให้กับฟาร์มของเราอย่างละเอียด ทางฟาร์มรู้สึกประทับใจกับการใช้เวชภัณฑ์ของเครือเบทาโกรมาก คุณภาพดี ได้มาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด มีฉลากและวิ […]

แนวทางป้องกันและควบคุมโรค

ดูทั้งหมด
สุกรไส้ดำ Melanosis Coli เป็นปัญหาหรือภาวะปกติกันแน่?

ภาวะลำไส้ดำ หรือที่เรียกตามศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ว่า “Melanosis Coli” เป็นภาวะที่ผนังด้านในของลำไส้ใหญ่เปลี่ยนเป็นสีดำ เนื่องจากมีการสะสมรงควัตถุสีเข้ม เช่น Melanin หรือ Ceroid หรือ Lipofuscin ในเชลล์เนื้อเยื่อชั้นนอก (Epithelial cell line) ของผนังลำไส้ โดยตำแหน่งของลำไส้ใหญ่ที่พบว่าเปลี่ยนเป็นสีดำมากที่สุดคือบริเวณไส้ตรง (ลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายสุดก่อนถึงรูทวาร) การรายงานพบภาวะ Melanosis Coli ครั้งแรกในมนุษย์ ตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 1830 โดยรายงานว่าพบผู้ป่วยมีผนังลำไส้สีดำแบบน้ำหมึก (China Ink Color) ปัญหานี้ในมนุษย์มีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่สัมพันธ์กับเกิดภาวะไส้ดำมากที่สุด คือ ผู้ป่วยมีภาวะท้องผูกแล้วใช้ยาถ่ายต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน และภาวะไส้ดำจากการใช้ยาถ่ายสามารถหายไปหลังจากหยุดใช้ยาถ่ายไป 4-11 เดือน รวมถึงไม่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้ในมนุษย์ด้วย สำหรับมนุษย์ภาวะไส้ดำนี้มักเป็นภาวะที่พบโดยบังเอิญและไม่ได้ก่อปัญหาร้ายแรงในเชิงสุขภาพ แต่ในสุกรภาวะไส้ดำหากพบในประชากรส่วนมากจะก่อปัญหาคุณภาพซากและเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ ในฟาร์มที่พบปัญห […]

ความจำเป็นของโพรไบโอติกในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง “ความจำเป็นของโพรไบโอติกในการเลี้ยงสัตว์น้ำ” อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก การปรับสภาพการเลี้ยงให้เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เลี้ยงแบบหนาแน่นอยู่ในความสนใจอย่างต่อเนื่อง และโพรไบโอติกได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นปัจจัยที่มีผลในการเพิ่มการผลิตปลาโดยการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เพิ่มระบบภูมิคุ้มกันและลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ประโยชน์ของโพรไบโอติกในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้อาหาร ประโยชน์ของโพรไบโอติกในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประโยชน์ของโพรไบโอติกเพื่อการบำบัดขี้เลนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประโยชน์ของโพรไบโอติกเพื่อการส่งเสริมด้านสุขภาพปลาและกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ปัจจุบันมีความพยายามในการจัดการและดำเนินการหลากหลายประการที่ช่วยให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนาและการจัดการที่ไม่เหมาะสมจะทำให้แหล่งน้ำที่รองรับน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมและมีการสะสมเชื้อก่อโรค รวมทั้งสารพิษชนิดต่างๆ และขี้เลนที่สะสมจากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการ […]

ความสำคัญในการถ่ายพยาธิในโค

พยาธิภายในของโคจัดว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพและผลผลิตของโคในประเทศไทย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้นและเหมาะสมในการเจริญพันธุ์และแพร่พันธุ์ของพยาธิ ซึ่งพยาธิภายในเป็นสาเหตุหนึ่งในการทำลายสุขภาพของสัตว์ เพราะนอกจากจะเป็นตัวการทำให้สุขภาพสัตว์ทรุดโทรมแล้ว ยังทำให้เกิดสภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นๆได้ง่ายขึ้น เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย ส่งผลให้สัตว์เจริญเติบโตช้า อยู่ในสภาวะขาดสารอาหาร เนื่องจากพยาธิเป็นตัวอุปสรรคต่อการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร อีกทั้งยังเป็นตัวรบกวนต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของอาหาร พยาธิภายในมีผลต่อความต้านทานโรคของร่างกายสัตว์ โดยจะทำให้ความต้านทานต่อโรคต่างๆลดลง นอกจากนี้ยังอาจจะอุดตันลำไส้ของลูกโค ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตสูง โดยเฉพาะพยาธิในกลุ่ม Neoascaris (Toxocara) Vitulorum ซึ่งพบมากในลูกโค นอกจากจะทำให้ลำไส้อุดตันแล้ว ยังทำให้เกิดวิการที่ลำไส้ถึงขั้นลำไส้ทะลุได้ ดังนั้นการถ่ายพยาธิในโคจะช่วยลดปัญหาความสูญเสียเนื่องจากพยาธิได้ พยาธิภายในที่สำคัญในโค กระบือ ในประเทศไทยที่พบบ่อย และทำอันตรายรุนแรง แก่สัตว์แบ่งเป็น 3กลุ่ม […]

ยาฉีดใช้อย่างไร ให้ปลอดภัยคุ้มทุน

การเข้ามาแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์ แอฟริกา ใน สุกร อาจทำให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องบางเรื่องน้อยลง เช่น  การรักษาสุกรป่วย และการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่หรือในฟาร์มของเราเอง  เพราะความเชื่อในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวทางเข็มฉีดยา   อย่างไรก็ดี เราสามารถลดความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวและใช้ยาฉีดเพื่อการรักษาสุกรป่วยโดยการใช้เข็มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในสุกรพันธุ์ หรือ ทำเครื่องหมายบนตัวสัตว์ที่มีการใช้เข็มร่วมกัน หรือการคัดแยกสุกรป่วยออกมารักษายังคอกป่วย อย่างเป็นระบบ แน่นอนว่าการบริหารยาสำหรับสุกรนั้นมีได้หลากหลายวิธี เช่น การให้ยาผสมอาหาร  ยาละลายน้ำ และยาฉีด  ทำให้หลายคนเลือกนำวิธีดังกล่าวมาใช้  แต่ก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการใช้ยาฉีดเพื่อรักษาสุกรเป็นรายตัวเช่น  สุกรแม่พันธุ์  นั้นให้ผลตอบสนองต่อการรักษาที่ดี  และยังช่วยให้ลูกสุกร มีคุณภาพที่ดี เหมาะแก่การนำไปลงเลี้ยงต่อไป ยาฉีดที่ใช้ในฟาร์มสุกร มีการให้ได้หลายวิธี  กรณีที่หวังผลให้ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายมักให้โดยการฉีด เข้าหลอดเลือดดำ (intravenous injection) การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection) […]

10 สัญญาณอันตราย ที่จะทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำเกิดความสูญเสีย

เกษตรเลี้ยงปลาแบบมืออาชีพ ควรสังเกตอาการของปลาและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในบ่อ เพื่อจับสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเริ่มเกิดปัญหาขึ้นกับการเลี้ยงแล้ว และวางแผนจัดการแก้ไข อย่ารอจนเกิดปัญหาบานปลาย ปลาตายมาก ป่วยหนัก เพราะหากจัดการปัญหาล่าช้า กว่าจะรู้ แก้ปัญหาได้ ผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายหรือทำให้ค่าประสิทธิภาพการผลิตตกต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นเราควรเรียนรู้เพื่อสังเกตสัญญาณอัตรายกันว่ามีสิ่งใดบ้าง และต้องป้องกัน/แก้ไขอย่างไรให้ทันก่อนสายเกินไป ปลาขาดอากาศ ลอยหัวตอนเช้ามืด ปลาลอยหัวหุบอากาศ ในตอนบ่าย สีน้ำเขียวเข้ม สีน้ำตาล มีซากแพลงก์ตอนตายลอยที่ผิวน้ำมาก สัตว์น้ำกินอาหารลดลงผิดปกติ น้ำมีค่าความเป็นด่างสูงมากๆ (pH สูงจัด) พบปลาตายพร้อมกันจำนวนมาก น้ำในบ่อเลี้ยงมีสีดำ มีกลิ่นเหม็น น้ำมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ปลาตายเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน 32 องศา น้ำมีปริมาณไนไตรท์เป็นพิษ 1.ปลาขาดอากาศ ลอยหัวตอนเช้ามืด มักพบปลาลอยหุบอากาศที่ผิวน้ำจำนวนมาก หรือพบปลารวมกันมากบริเวณทางน้ำเข้าบ่อ แสดงว่าคุณภาพน้ำมีค่าออกซิเจนอยู่ในระดับที่ต่ำ สาเหตุ ระดับออกซิเจนที่ละลายน้ำอยู่ในระดับต่ำ 0-1ppm\ ปริมาณ […]

ความสำคัญของการพัฒนากระเพาะรูเมน และการหย่านม

การพัฒนาของกระเพาะรูเมน (Rumen) ในลูกโคก่อนหย่านมนั้นเริ่มต้นด้วยการได้รับอาหารข้นแรกเริ่ม (Starter) ที่ดีรวมทั้งการได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่จะช่วยย่อยทำให้เกิดการผลิตของกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid) ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพาพิล่าร์ (Papillae) ที่ช่วยในการดูดซึมสารอาหารในกระเพาะรูเมน (Rumen) โดยเฉพาะกลุ่มของกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid) คือ อะซิเตต (Acetate) โพรพิโอเนต (Propionate) บิวทิเรต (Butyrate) โดยที่โพรพิโอเนต (Propionate) บิวทิเรต (Butyrate) ได้รับจากการหมักย่อยแป้งและน้ำตาล ส่วนอะซิเตต (Acetate) ได้จากการหมักย่อยของเยื่อใย (Fiber) หรือ เซลลูโลส ซึ่งกลุ่มของกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid) มีฤทธิ์ในการกระตุ้นต่อพาพิล่าร์ (Papillae) ให้เกิดการพัฒนาหน้าที่ในการดูดซึมภายในกระเพาะรูเมน (Rumen) โดยเกิดจากการกระตุ้นจาก บิวทิเรต (Butyrate) โพรพิโอเนต (Propionate) อะซิเตต (Acetate) จากมากไปหาน้อยตามลำดับ ฉะนั้นการหมักย่อยของคาร์โบไฮเดรตจึงเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกระเพาะและการพัฒนาข […]