มีนาคม 20, 2023

ข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Betagro

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร เข้าร่วมออกบูธในงานประชุมสามัญประจำปี  สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ (เชียงใหม่-ลำพูน) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในนาม Betagro Agro Solution ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด เครือเบทาโกร ได้จัดงานแนะนำ สินค้าและบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าเกษตรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ให้ลูกค้าทราบถึงสินค้ากลุ่มยาปฏิชีวนะ วิตามินละลายน้ำกลุ่มยาฆ่าเชื้อ สารทำความสะอาด อุปกรณ์ฟาร์ม และ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานจาก BSC ที่สามารถตอบโจทย์ในการทำธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ ที่ได้มาตรฐานจากเครือเบทาโกร ให้กับลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือเบทาโกร ณ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด เครือเบทาโกร ร่วมกับ บริษัท ลุคต้า จำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “หมูโตไว ทันขาย… ด้วยลุคต้าอูมามิ” เปิดเคล็ดลับ เพิ่มความนัว สำหรับลูกหมู และแม่หมูของคุณ โดย ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ และ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทลุคต้า ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมคลิม จังหวัดบุรีรัมย์

Betagro Agro Solution จัดสัมมนาพิเศษ Talk & Sharing ในหัวข้อ “ธุรกิจสุกร ปรับตัวอย่างไรในยุควิกฤต” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักราวุธ มั่นซื่อตรงดี ร่วมพูดคุยถึงแนวคิดการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ ร่วมด้วย อีกทั้ง COO ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมพูดคุยในหัวข้อ Betagro Partnership Project ณ โรงแรม Bangkok Marriott Hotel The Surawongse ในวันที่ 18 ก.พ. 2566

ทีมบริการวิชาการสัตว์น้ำ เครือเบทาโกร ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ โรคและการจัดการน้ำภายในฟาร์มสัตว์น้ำ เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ” โดย รศ.น.สพ.ดร.วิษณุ บุญยาวิวัตน์ และผู้เชี่ยวชาญจากเครือเบทาโกร เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการดูแลน้ำในบ่อ การป้องกันและแนวทางการรักษาเมื่อเกิดโรคระบาด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

บทความน่าสนใจ