ธันวาคม 29, 2022

เบทาโกรร่วมจัดกิจกรรมสัมมนา Smart Leader Smart Business for New Gen

Betagro

เบทาโกรเตรียมความพร้อมในการต่อยอดธุกิจกับผู้บริหารรุ่นใหม่ Gen2
จัดกิจกรรมสัมมนา “Smart Leader Smart Business for New Gen”
ให้กับทายาทธุรกิจของลูกค้าฟาร์มรายสำคัญ

แชร์ความรู้ศาสตร์การบริหาร จากวิทยากรที่มากความสามารถด้วย
กับ 3 เนื้อหาที่นักบริหารต้องรู้
บริหารธุรกิจแบบ New Gen กับ Betagro Business Partnership เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
ผู้นำรุ่นใหม่ บริหารธุรกิจฟาร์มอย่างไร
The Successor’s Mindset สูตรลับทายาทธุรกิจครอบครัว
ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอัศวิน กรุงเทพฯ
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมสัมมนาอย่างเป็นกันเอง

บทความน่าสนใจ