บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่  136 หมู่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

Google Map

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)

ที่อยู่  219 หมู่ 1 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
เปิดบริการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

Google Map
Tel. 036-638-378-9Fax. 036-638-104

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาพัทลุง)

ที่อยู่  367 หมู่ 7 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
เปิดบริการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

Google Map