บริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดได้ก่อตั้งโดย ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2526 ภายใต้ชื่อ บริษัท เบ็สท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 46 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อดำเนินการจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องกล ทางด้านโรงงานอาหารสัตว์ ในเครือเบทาโกร ซึ่งปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535 เพื่อขยายกิจการ โดยมีการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์

การดำเนินธุรกิจ

บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ฟาร์ม โรงเรือนและเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์มากว่า 33 ปี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟาร์ม และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ทั้งระบบ ครบวงจร เราตั้งใจและทุ่มเทในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบต่างๆ ในการเลี้ยงสัตว์ ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถลดต้นทุนการจัดการฟาร์ม พร้อมกับเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น พร้อมกับเทคโนโลยีที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณภาพ และมาตรฐาน